Tasva

Plot No 658 A& B
Residency Road
Jodhpur - 342001
Near Jaljog Circle